חומרי לימוד

מדריך מקוצר #C

הורדת קובץ

ספר הקורס

הורדת קובץ

דפי נתונים

הורדת קובץ

כניסות ויציאות אנלוגיות

מבוא

מערך שיעור

דף משימות

כניסות ויציאות דיגיטליות

מערך שיעור

דף משימות

קלט, פלט ותנאים

עבודה עם פסיקות

רקע עיוני

דף משימות

טיימרים פנימיים

מערך שיעור

דף משימות

שיעור ראשון

הורדת קובץ

DY-50 חיישן טביעת אצבע

מערך שיעור

TCS34725 חיישן צבע

מערך שיעור

NEO-6M מודול GPS

GPS NEO-6M

מערך שיעור

RFID RC522

מערך שיעור

MG90S מנוע סרוו דיגיטלי (מתכת)

מנוע סרוו

מערך שיעור

לוח מקשים 4X4

לוח מקשים 4X4

מערך שיעור

מקודד אופטי יחסי (כפול)

מקודד אופטי יחסי

מערך שיעור

מנוע DC זרם ישר

מערך שיעור

דף משימות

כרטיס זכרון

מערך שיעור

דף משימות

LIS3DSH חיישן תאוצה וזוית

מערך שיעור

דף משימות

HC-06 בלוטות׳ (4 פין)

תקשורת טורית בלוטות'

מערך שיעור

דף משימות

דילוג לתוכן