דפי נתונים STM32F407

התקנת תוכנות BRK

ספר הקורס

שיעור ראשון

תקשורת טוריתתקשורת טורית

כניסות ויציאות אנלוגיותכניסות ויציאות אנלוגיות

 

מנוע DC חכם


ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

 מסך LCD 4X20


ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 


מודול GPS NEO-6M


מערך שיעור

ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן צבע TCS34725


מערך שיעור

ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן טביעת אצבע DY50


מערך שיעור

ספריהספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן מרחק אולטראסוני SR-04

חיישן מרחק אולטראסוני

מערך שיעור

 

 

 

 

 

 

מקלדת 4X4

מודול מקלדת

 

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מנוע סרוו

מנוע סרוו

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מודול RFID RC522

RFID

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מודול SD CARD

מודול SD CARD

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מסך LCD 2X8

LCD

מערך שיעור