התקנת תוכנות לעבודה עם ערכת פיתוח NOA

 

דפי נתונים STM32F407

התקנת תוכנות BRK

ספר הקורס

מדריך מקוצר לתכנות מיקרו בקרים בשפת C#

שיעור ראשון

כניסות ויציאות אנלוגיותכניסות ויציאות אנלוגיות

 

תכנות מתקדם

כתיבת מחלקות 1

כתיבת מחלקות 2

 כתיבת ספריות

 

עבודה עם פסיקות

רקע עיוני

דף משימות

 

 

 

כניסות ויציאות אנלוגיות

מערך שיעור

דף משימות

 

 

כניסות ויציאות דיגיטליות

מערך שיעור

דף משימות

קלט פלט ותנאים

 

 

טיימרים פנימיים

מערך שיעור

דף משימות

 

 

מנוע DC זרם ישר

 

מערך שיעור

דף משימות

 

 

מנוע DC חכם

 

ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

 

מסך LCD 2X8

LCD

מערך שיעור

דפי יצרן

 

 

 

 

 

 מסך LCD 2X16

מערך שיעור

ספריה

פרויקט לדוגמא

דפי יצרן

דף משימות

 

 

 מסך LCD 4X20


ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 


מודול GPS NEO-6M


מערך שיעור

ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן צבע TCS34725


מערך שיעור

ספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן טביעת אצבע DY50


מערך שיעור

ספריהספריה

פרויקט לדוגמא

 

 

חיישן מרחק אולטראסוני SR-04

חיישן מרחק אולטראסוני

מערך שיעור

דף משימות - מדידת מרחק

דף משימות - רובוט עוקף מכשולים

 

 

מקלדת 4X4

מודול מקלדת

 

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מנוע סרוו

מנוע סרוו

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מודול RFID RC522

RFID

מערך שיעור

 

 

 

 

 

מודול SD CARD

מודול SD CARD

מערך שיעור

דף משימות

 

 

 

 

 

מקודד אופטי יחסי

דף משימות

 

 

 

 

תקשורת טורית + BLUETOOTH

מערך שיעור

דף משימות

 

 

חיישן תאוצה וזוית LIS203DL

מערך שיעור

דף משימות